Aktiviteter for børn og unge

Konfirmandundervisning


Onsdag eller torsdag morgen kl. 07.40 – 09.10 i Sognegården
Yderligere oplysninger hos sognepræst, telefon 98 63 10 78 / 24 94 68 38


Minikonfirmandundervisning


Et tilbud til børn i 3. klasse. Foregår tirsdag/onsdag eftermiddag kl. 13.30 – 15.10.
OPSTART: 5. og 6. september 2023.
Yderligere oplysninger hos: 
Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen
mail: johannaspanggaard@outlook.dk
tlf.: 40481552


Midikonfirmandundervisning


Et tilbud om et yderligere forløb til minikonfirmanderne.
Opstart 3.a.: Tirsdag d. 16. januar 2024
Opstart 3.b og 3.a: Onsdag d. 17. januar 2024 

Yderligere oplysninger og tilmelding hos: 
Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen
mail: johannaspanggaard@outlook.dk
tlf.: 40481552


Babysalmesang


Foregår onsdage kl. 10.00 - 10.45 i kirken og efterfølgende i Sognegården.
Nyt babysalmesangshold starter onsdag d. 17. januar 2024.
Babysalmesang er for børn i alderen 2-11 måneder ifølge med en forælder/voksen. 
Til babysalmesang synger vi både sange, salmer, laver fagter, danser, ser på sæbeboler, lytter til musik og hygger med hinanden. Herefter er der kaffe/te og brød.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos:
Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen
mail: johannaspanggaard@outlook.dk
tlf.: 40481552


Musikalsk legestue

Foregår tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Sognegården.
OPSTART: tirsdag d. 16. januar 2024.
Musikalsk legestue er for børn i alderen 1-3 år ifølge med en voksen. I den musikalske legestue har vi det sjovt med at synge, lege, danse, hoppe og spille på instrumenter. Bagefter hygger vi sammen med lidt formiddagskaffe, brød og frugt.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos:
Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen
mail: johannaspanggaard@outlook.dk
tlf.: 40481552

Gospel Kids

Foregår hver torsdag kl. 15.30 – 16.30 i sognegården

OPSTART: 31. august 2023

Går du i 1.-6. klasse, og har du lyst til at være en del af et syngende fællesskab? Så kom med i Farsø Gospelkids! 
Det er gratis at deltage. Udover at mødes om torsdagen, deltager vi også i et par arrangementer, f.eks. julegospelworkshop, gudstjeneste og byens juletræstænding. 

Farsø Gospelkids ledes af Christina Søe og kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard. Hvis du har lyst til at være med, kan du tilmelde dig hos Christina Søe på tlf. 22 96 22 89. Du er også velkommen til at komme og se, om det er noget for dig! Vi glæder os til at synge med dig.KFUM-Spejderne Farsø


Farsø Graneborg, Industrivej 12, 9640 Farsø
Grupperådsformand: Birthe Bisgaard, telefon 40 84 36 81
Bævere 0.-1. klasse: Onsdag kl. 17.00  18.15
Ulve 2.-4. klasse: Tirsdag kl. 17.30  18.45
Trop fra 5. klasse: Tirsdag kl. 19.00  20.30
Se KFUM spejdernes  Facebook Facebook

Skriv tekst her

Følg Farsø Kirke på Facebook