Ansatte

Henrik Nygaard Andersen
Sognepræst
hena@km.dk
Telefon 98 63 10 78 / 24 94 68 38

Fridag: Mandag

 

Rasmus Hauge Madsen
Sognepræst i Vester Hornum, bistandspræst 25 % ved Farsø Kirke
Præstegårdsvej 1, Vester Hornum
9640 Farsø
rhm@km.dk
Telefon 98 66 30 48 / 40 11 25 41

 


Johanna Spanggaard Poulsen 
Kirke- og kulturmedarbejder
johannaspanggaard@outlook.dk
Telefon 40 48 15 52 

 


Tamara Søndergaard
Organist
Telefon 30 55 77 33

 

Laila Damgaard Andersen
Kirkesanger og kordegn
lda@km.dk
Telefon 51 36 99 06

Fridag: mandag

 


Aase Bastholm Jensen
Kirkesanger ved Plejehjemmet Højgaarden
Telefon 30 28 27 98


Lars Stilling Sørensen  
Kirkebetjent og graver
farsoekirkegaard@gmail.com
Telefon 29 41 96 69  Træffes tirsdag-fredag i alm. arbejdstid


Per Højgaard Nielsen
Gravermedhjælper ved Farsø Kirke


Jette Hougaard Jensen  
Gravermedhjælper ved Farsø Kirke


Birgit Nedergaard Nielsen
Gravermedhjælper ved Farsø Kirke

 


Tina Nyrup 
Servicemedarbejder - Rengøring


Sussi Sørensen
Servicemedarbejder - Køkken