Kirkebil

Kirkebil til Louns og Alstrup
Skal bestilles dagen før inden kl. 18 hos Bo’s Taxa, telefon 98 63 12 22
Pris kr. 10
 
Kirkebil til Strandby
Henvendelse dagen før inden kl. 18 til Søren Madsen, telefon 22 72 18 34