Ansatte


Troels Laursen sognepræst
Ullitshøjvej 102, Gl. Ullits
9640 Farsø
tla@km.dk
Link til sikker henvendelse
Telefon 98 63 40 68


Medarbejdere ved Ullits Kirke,
fra venstre: kirkesanger Helga Ingolfdottir, graver Anders Rolskov og organist Iben Folkermann

Medarbejdere ved Ullits Kirke

Iben Folkermann organist
ibenfolkerman@gmail.com
Telefon 23 70 12 75

Helga Ingolfdottir kirkesanger
islandia@mail.dk

Anders Rolskov graver
abrolskov@gmail.com
Telefon 24 46 86 37


Medarbejdere ved Fovlum Kirke,
fra venstre: Ulrik Simoni, Susanne Danielsen og Iben Folkermann

Medarbejdere ved Fovlum Kirke

Iben Folkermann organist
ibenfolkerman@gmail.com
Telefon 23 70 12 75

Susanne Danielsen kirkesanger
Susanne.Danielsen@Farsoe-Skole.dk

Ulrik Simoni graver
krogstrup@dlgtele.dk
Telefon 24 98 25 77


Medarbejdere ved Svingelbjerg Kirke,
fra venstre: graver Birthe Nielsen, kirkesanger Helga Ingolfdottir og organist Iben Folkermann

Medarbejdere ved Svingelbjerg Kirke

Iben Folkermann organist
ibenfolkerman@gmail.com
Telefon 23 70 12 75

Helga Ingolfdottir kirkesanger
islandia@mail.dk

Birthe Krogh Nielsen graver
overvej30@mail.dk
Telefon 98 65 80 23