Kirkebil

Gratis kirkebil til alle gudstjenester i Farsø Kirke kl. 10.30
Skal bestilles dagen før mellem kl. 12 og 18 hos Bo’s Taxa, telefon 98 63 12 22