Aktiviteter for voksne

Kirkecafé

Foregår fredag formiddag kl. 9.30-11.00 i Sognegården.

Opstart: Fredag d. 13. september 2024

Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen, tlf. 404841552


Sogneaftener
Der er to sogneaftener pr. halve år - to om efteråret og to om foråret. Se kalender.
Yderligere oplysninger: Sognepræst Henrik Nygaard Andersen, telefon 98 63 10 78 / 24 94 68 38


Koncerter
Der er løbende koncerter året rundt. Se kalenderen.

Fri for at lave mad
Der afholdes to aftnener med fællesspisning pr. halve år - to om efteråret og to om efteråret. Se kalender.
Yderligere oplysninger: Kirke- og kulturmedarbejder Johanna Spanggaard Poulsen, tlf. 40481552


Bibelkredse
Fem kredse, der samles den første onsdag i måneden


Indre Mission (IM)
Møde hver onsdag aften og en tirsdag eftermiddag om måneden i missionshuset, Søndergade 22
Kontaktperson: Bent Torp, telefon 60 49 10 88


KFUM & KFUK
Caféfredag en gang om måneden i Sognegården
Kontaktperson: Rasmus Hedegaard, rh@v-e.dk


Studiekreds hver 14. dag.  - Kontakt person: 

Vesthimmerlands Y's Men's Club

Følg Farsø Kirke på Facebook